www.executorjudecatoresc.roMail membrii

Societatea Civila Profesionala De Executori Judecatorești Matei Sorin Romeo, Matei Alina Ioana & Damian - Kleinsz Nicolae Vasile

Activitatea unui birou al executorilor judecatorești constă în:

 • Punerea în executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii; 

 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;

 • Comunicarea actelor de procedură; 

 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creanțe; 

 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecatorească;

 •  Constatarea unor stari de fapt in condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă; 

 • Întocmirea proceselor - verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedură civilă; 

 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz; 

 • Executări directe: Evacuări, încredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri în posesie, granituiri, servituți, predări de bunuri e.t.c. Executări indirecte: urmărirea mobiliară a creanțelor, urmărirea imobiliară a creanțelor; 

 • Popriri; 

 • Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin; Constatarea unor situații de fapt ți inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă); 

 • Procese - verbale de oferta reală; 

 • Confiscări; 

 • Consultații în legatură cu constituirea actelor execuționale; 

 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc.

© 2006 Sorin Matei Romeo